ZAREJESTRUJ SIĘ

Ilość miejsc ograniczona

MIASTO

Z NATURY

Nowa konferencja w ramach Targów Green Days

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Abrys Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu, 60-124, ul. Daleka 33. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@abrys.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8 października 2020 r.

10.00-16.00

Ptak Warsaw Expo

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn

sala konferencyjna nr D2

Uwaga nowy termin!

W programie m.in.:
  • Naturalne place zabaw
  • Budżet obywatelski w praktyce
  • Program Estetyka w Lublinie i Łęcznej
  • Badania dotyczące terenów biologicznie czynnych
  • Inspiracje z Kraju Kwitnącej Wiśni
  • Hortiterapia dla każdego
  • Aktualne kwestie prawne a zarządzanie zielenią miejską - instytucja gwarancji i rękojmi
  • Panel dyskusyjny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu

Dla naszych uczestników przewidzieliśmy bezpłatne konsultacje

z przedstawicielem Centrum Kontroli Placów Zabaw!

Program

Szanowni Państwo!


W związku ze zmianą terminu Targów Green Days 2020, na Forum Miasto z natury zapraszamy 8 października.


Forum Miasto z natury wychodzi naprzeciw trendom naturalistycznego podejścia nie tylko do kształtowania, ale i gospodarowania przestrzenią miejską. Nasi zaprzyjaźnieni specjaliści przedstawią cały wachlarz zagadnień, obok których nie można przejść obojętnie.

Wśród tematów, które zostaną poruszone w ramach Forum m.in. kulisy powstawania naturalnych placów zabaw, budżet obywatelski w praktyce, Program Estetyka realizowany w Lublinie, najnowsze badania dotyczące terenów biologicznie czynnych, inspiracje z Kraju Kwitnącej Wiśni a także aktualne kwestie prawne w odniesieniu

do zarządzania zielenią miejską.

Co więcej – dla naszych uczestników przewidzieliśmy bezpłatne konsultacje z przedstawicielem Centrum Kontroli Placów Zabaw, dotyczące inwestycji i utrzymania placów zabaw. Serdecznie zapraszam!
Judyta Więcławska


Redaktor prowadząca

miesięcznik „Zieleń Miejska”Weronika Sęczek

specjalistka ds. zasobów wodnych i BZI

Maciej Żołnierczuk

specjalista ds. ochrony krajobrazu, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa

Wojciech Januszczyk

architekt krajobrazu, Fundacja Krajobrazy, Instytut Architektury Krajobrazu KUL

Dominik Berliński

biegły sądowy,

Centrum Kontroli
Placów Zabaw

Prelegenci

Małgorzata Bartyna-Zielińska

koordynator ds. zieleni
w Biurze Ochrony Przyrody
i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia

Sara Til Dąbrowska

adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu

dr Kinga Kimic

architekt krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Karolina Korpalska

oligofrenopedagog, ogrodnik, florysta, hortiterapeuta

Jos Muller

Educarium

Co w programie?

Zieleń – akupunktura miasta

8 października 2020 r.,

Ptak Warsaw Expo, sala konferencyjna nr D2

Program Estetyka dla miast Lublin i Łęczna – edukacja, partycypacja i budowanie świadomości miejskiej poprzez architekturę krajobrazu

Prelegent: Wojciech Januszczyk


Architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, współwłaściciel pracowni projektowej Garden Concept Architekci Krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni i biegły sądowy.

Konsultant ds. architektury krajobrazu NIAiU. Prezes Fundacji Krajobrazy. Pomysłodawca pierwszej w Polsce Zielonej Sali Wykładowej. Jako ówczesny prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu w 2008 r. sygnował przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Wraz z zespołem Garden Concept zdobył szereg nagród

w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych. Twórca „Ogrodu Snu” zrealizowanego w ramach wystawy „Zieleń to Życie” wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?”. Uczestnik kolejnych edycji Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem „Protest Garden”, zwracając uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem kraju. W swoich działaniach komercyjnych kieruje się autorską ideą: „Ogród to też dom.”, wskazując na funkcjonalny i równoprawny charakter przestrzeni przy domach jednorodzinnych.

Program Estetyka to autorskie narzędzie Fundacji Krajobrazy, mające na celu wypracowywanie dialogu i relacji mieszkaniec-krajobraz miasta w oparciu o partycypację społeczną. Całość działań realizowanych w ramach projektu

ma na celu podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców o ich wpływie na otoczenie i zmiany jakości przestrzeni,

a w późniejszym etapie również na przyjęciu części odpowiedzialności za jej ochronę i standardy tworzenia terenów zieleni. Edukacja opiera się o dobre praktyki z kraju i ze świata. Moderatorami spotkań są architekci krajobrazu, architekci, artyści czy przyrodnicy i działacze ruchów społecznych. Część spotkań związana jest z prawem i ekonomią przestrzeni. Efektem wspólnej pracy są raporty i wdrożenia pomysłów powstałych podczas realizacji projektu.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się już trzy edycje – dwie w Lublinie oraz jedna w Łęcznej. W Lublinie działania te miały duży wpływ na podniesienie jakości wniosków składanych do Zielonego Budżetu.

„Zielona szpila obywatelska” – czyli za i przeciw przestrzennym działaniom partycypacyjnym

Prelegent: dr inż. Maciej Żołnierczuk


Na podstawie wyników budżetów partycypacyjnych można zauważyć, że znaczna część projektów skierowanych

do realizacji jest związana kształtowaniem zieleni. Jest to świadectwo potrzeb społeczeństwa w epoce postępującej „betonozy” podążającej niestety przed zrównoważonym rozwojem.

Bardzo często percepcja krajobrazu wygląda zupełnie inaczej zza urzędowego biurka niż w przypadku codziennego użytkowania przez mieszkańców. Dlatego też dla zapewnienia synergii przestrzeni niezbędne jest współdziałanie. Niestety nie wszystkie narzędzia wykorzystywane do kształtowania ładu przynoszą zamierzone efekty - warto więc rozważyć ich skuteczność.

Czy naturalny plac zabaw może być bezpieczny?

Prelegent: Dominik Berliński


Posiada duże doświadczanie w dziedzinie placów zabaw. W latach 2002-2006 pracował na kierowniczym stanowisku przy koordynacji produkcji i montażu placów zabaw u jednego z czołowych polskich producentów. W roku 2006 założył Centrum Kontroli Placów Zabaw, które w 2012 r. przekształciło się w Spółkę z o.o., gdzie Dominik Berliński objął stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Technicznego. Od stycznia 2012 r. jest reprezentantem CKPZ w Komitecie Technicznym nr 2 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a także w dwóch grupach roboczych na poziomie europejskim. W maju 2014 roku Dominik Berliński dołączył do grona certyfikowanych międzynarodowych inspektorów zewnętrznych placów zabaw jako Outdoor Annual Inspector, a w 2017 r. także sal zabaw jako Indoor Annual Inspector. Rejestr międzynarodowych inspektorów prowadzi brytyjska organizacja Register of Play Inspectors International Ltd. Dodatkowo występuje jako biegły sądowy w sprawach dotyczących wypadków na placach i w salach zabaw (z zakresu KK oraz KC) oraz był zatrudniany jako ekspert przez Inspekcję Handlową w sprawach dotyczących niebezpiecznych sal zabaw. Przeprowadził także szereg szkoleń z wymogów normy PN-EN 1176, m.in. dla Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Inspekcji Sanitarnej, UOKiK oraz NIK.

Naturalne place zabaw cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Pytanie „czy taki plac zabaw jest bezpieczny?” wciąż się powtarza a odpowiedzi na nie poszukują zarówno rodzice pociech, jak i inwestorzy – a więc właściciele przedszkoli, szkół czy zarządcy publicznych placów zabaw. Wymagania bezpieczeństwa opisane zostały

w wieloczęściowej normie PN-EN 1176 „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie”. Norma zapobiega ryzyku: zbyt poważnemu (upadek, uduszenie, uraz głowy, zmiażdżenia, trwały uszczerbek); niepotrzebnemu: (np. zranienie o ostrą krawędź, wystający gwint). Naturalne miejsca zabaw mogą częściowo nie podlegać pod przepisy budowlane.

Pytanie więc na co trzeba zwrócić uwagę przy ich realizacji by było nie tylko atrakcyjnie, ale i bezpiecznie?

Tereny biologicznie czynne w parkach miejskich – wybrane uwarunkowania

na przykładzie Warszawy

Prelegentka: dr inż. Kinga Kimic


Dr inż. Kinga Kimic jest architektem krajobrazu, adiunktem w Katedrze Architektury Krajobrazu, w Instytucie Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy badawczej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami kształtowania przestrzeni publicznych, w tym różnych rodzajów terenów zieleni miejskiej w odniesieniu

do aspektów społecznych i przyrodniczych. W ramach działań w międzynarodowym programie COST (European Cooperation in Science and Technology) bierze udział w badaniach związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnych

i komunikacyjnych w historycznych oraz współczesnych ogrodach i parkach, w tym w meblach miejskich, dla podnoszenia jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych względem potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników. Autorka

i współautorka publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących kształtowania publicznych terenów zieleni

w miastach.

Ustalenia dotyczące minimalnego udziału terenów biologicznie czynnych, określanych jako zapewniających naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, stanowią treść zapisów dokumentów planistycznych. Są przy tym jedną
z nielicznych obowiązujących zasad sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi miast w zakresie kształtowania terenów zieleni. Utrzymanie na wysokim poziomie udziału terenów biologicznie czynnych w tych obiektach jest kluczowe
dla zachowania i rozwoju ich przyrodniczego funkcjonowania, ale wymaga jednocześnie dostosowania do rosnących potrzeb społecznych, związanych z zapewnieniem użytkownikom miejsc do realizacji różnych form wypoczynku. Przykład ustaleń wdrożonych w parkach warszawskich sprzyja utrzymaniu wiodących funkcji tych obiektów – zarówno przyrodniczych, jak i społecznych.

Gwarancja i rękojmia – podstawy odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym

Prelegentka: Sara Til Dąbrowska


Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się kompleksową obsługą procesów inwestycyjnych z branży budowlanej. Od lat zaangażowana w tematykę architektury krajobrazu
i zagospodarowania terenów zieleni. Współpracuje z organizacjami branżowymi w całej Polsce, w tym z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów i Fundacją Krajobrazy. Prowadzi szkolenia i wykłady branżowe, w ramach których przybliża uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów oraz praktyki nadzoru, prowadzenia działalności gospodarczej i rozwiązywania sporów pojawiających się na gruncie projektowania i wykonawstwa terenów zieleni. Od lat współpracuje z magazynem „Zieleń Miejska”.

Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego nie ogranicza się – wbrew powszechnemu przekonaniu –
do udzielenia gwarancji na wykonane prace. W grę wchodzi bowiem szereg regulacji prawnych wykraczających ponad kwestię gwarancji udzielanej przez generalnego wykonawcę. Co więcej, dobrze skonstruowana umowa daje uczestnikom procesu inwestycyjnego możliwość modyfikowania kodeksowych zasad odpowiedzialności i dostosowanie ich do potrzeb konkretnej inwestycji i jej uczestników. Inwestor ma możliwość skorzystania z szeregu uprawnień
w zależności od tego, jakimi wadami obarczony jest przedmiot umowy, w jakim terminie ujawnią się nieprawidłowości oraz – przede wszystkim – co w danych okolicznościach jest dla inwestora korzystniejsze. W momencie pojawienia się sporu pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą, świadomość zasad odpowiedzialności za wykonanie umowy oraz przemyślany wybór instrumentów prawnych dochodzenia odpowiedzialności może przesądzić o wyniku sprawy.

Place zabaw dla młodzieży

Prelegent: Jos Muller


Hortiterapia – teoria w praktyce

Prelegentka: Karolina Korpalska


Zielona akupunktura miasta – inspiracje z Japonii

Prelegentka: Weronika Sęczek


GrowGreen – eksperymentalne rozwiązania z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w tkance miejskiej Wrocławia

Prelegentka: Małgorzata Bartyna-Zielińska


Patronat branżowy

Patronat medialny

Partner strategiczny

Regulamin:

1. Bezpłatnej rejestracji na Forum Miasto z natury można dokonać w terminie do 1.10.2020 r. bądź do wyczerpania limitu miejsc.


2. W przypadku dokonania rejestracji na konferencję i niestawienia się na nią, uczestnicy zostają obciążeni kosztem uczestnictwa
w kwocie 50 zł. Faktura zostanie wystawiona na dane uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym.


3. Bezpłatnej rezygnacji z udziału można dokonać w terminie do 7.10.2020 r., wysyłając informację na adres: j.wieclawska@abrys.pl.


4. Do bezpłatnej rejestracji są uprawnieni tylko profesjonaliści z branży zieleniarskiej, kadra naukowa i studenci szkół wyższych studiów związanych tematycznie z Forum.


5. Pozostałe osoby - w przypadku wolnych miejsc - mogą uczestniczyć w Forum po zakupie biletu wstępu na Targi Green Days
i zgłoszeniu udziału na wydarzenie w rejestracji Forum (udział bezpłatny, bez gwarancji materiałów konferencyjnych).


6. Uczestnicy Forum zobowiązani są do podpisania listy obecności w rejestracji wydarzenia.


7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie przyjętego zgłoszenia wraz z linkiem do pobrania biletu wstępu na targi Green Days.
Kontakt

Organizator:


Judyta Więcławska

e-mail: j.wieclawska@abrys.pl

M: +48 728 971 345


Promocja w ramach wydarzenia:


Agnieszka Orlikowska

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

M: +48 539 549 447


Dorota Szypulska

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

M: +48 784 001 819